7 کاربر به خاطر ارسال مفید Banoo Shamash از ایشان تشکر کرده اند: Ajam,Leyla,Magic Boy,Mina.r,mixed-nut,Petyr Baelish,نیانکو سنسی