کتیبه ی سنگی، کتیبه ی عظیمی است که قوانین حاکم بر بخش های انجمن بر روی آن حک شده است و هر بخشی برای خود یک کتیبه ی سنگی مجزا با قوانین خاص خود را دارد. بنابراین پیش از شروع هر گونه تاپیکی در هر بخشی، از همه ی جادوگران و ساحره ها تقاضا می شود تا این کتیبه را نگاهی بیندازند.

بخش شهرزاد قصه گو مکانییست برای آن دسته از جادوگرانی که از جنس قلم هستند تا بتوانند توانایی های خود را در آن محک بزنند، بنابراین در این بخش فقط و فقط، تاکید می شود فقط تاپیک هایی مربوط به تایپ رمان ایجاد کنید که متعلق به خودتان است.و اما قوانین:

تبصره ی 1: از ایجاد تاپیک هایی که رمان های آن متعلق به سایرین هست جدا خودداری کنید.

  • حتی اگر این رمان متعلق به یکی از اعضای خانواده ی شما یا دوستانتان باشد.
  • هر فردی باید خودش ایجاد کننده ی تاپیک رمانش باشد. از ایجاد تاپیک برای رمان های سایر کاربران لطفا خودداری نمایید.


تبصره ی 2:
فقط در صورتی تاپیک مورد نظر را برای رمان خود ایجاد نمایید که حتما و حتما قصد ادامه ی آن را داشته باشید.

تبصره ی 3:
در صورت ادامه ندادن رمان، تاپیک قفل شده و به جزیره ی متروکه ی کتابه ها منتقل خواهد شد.


  • فرصت برای ادامه دادن هر رمانی فقط 3 ماه می باشد.


تبصره ی 4:
ایجاد تاپیک برای تایپ رمان هایی که متعلق به نویسندگان دنیای واقعی است و به نشر رسیده اند کاری خلاف قانون حق نشر است. لطفا از این کار خودداری ورزید.

  • این کار فقط در صورتی می تواند صورت پذیرد که از نشر آن 2 سال گذشته باشد.
  • بخش مربوط به تایپ چنین کتابهایی مجزاست. لطفا در این بخش چنین تاپیک هایی ایجاد ننماید. این بخش فقط و فقط مخصوص کتابهایی است که خودتان نویسنده ی آن هستید.
  • در صورت عدم رضایت نویسنده ی کتاب به انتشار رمانش در دنیای مجازی، تاپیک در اسرع وقت پاکسازی خواهد شد.پ.ن : داروغه ی شهر ملزم به اجرای تمامی قوانین است.